6 Pcs Ceramic Zakka Mug UT6861

Tk 1,720
6 Pcs Ceramic Zakka Mug UT6861

Capacity: 250ML
Size: 
Height 2.5"
Diameter: 3"

6 Pcs Ceramic Zakka Mug UT6861