3 Pcs Ceramic Zakka Mug UT6643

Tk 890
3 Pcs Ceramic Zakka Mug UT6643

Capacity: 250ML
Size: 
Height 2.5"
Diameter: 3"

3 Pcs Ceramic Zakka Mug UT6643